Early Birds hållbarhetsarbete

På Early Bird jobbar vi aktivt med att förbättra vår hållbarhet som rikstäckande transportverksamhet. Här får du veta mer om hur det går till.

Därför jobbar vi med vår hållbarhet

För oss är det viktigt att forma vår verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till vår planet och alla människor som bor på den. Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i vårt dagliga arbete och vi vill hela tiden förbättras. Vi har därför påbörjat en hållbarhetsstrategi och ett pågående hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål avser att utrota hunger och fattigdom världen över, att alla ska ha samma mänskliga rättigheter, att bygga ett jämställt samhälle och att bevara vår jord och dess naturresurser.

Vi ställer oss bakom Parisavtalet för att bromsa klimatförändringarna

För att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna har världens länder genom Parisavtalet kommit överens om en målsättning. Den går ut på att hålla den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med en strävan om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Vi på Early Bird vill vara säkra på att de mål vi sätter för att reducera vår klimatpåverkan är i linje med Parisavtalet. Därför arbetar vi utifrån Science Based Targets (SBT) och med The GLEC Framework som beräknings- och rapporteringsramverk, det enda globalt erkända för logistiksektorn.

Hållbarhet – en grund i verksamheten och vårt dagliga arbete

Idag utgår vi redan från flera av FNs globala hållbarhetsmål i vår dagliga verksamhet. Early Birds leveransnätverk är ett gemensamt initiativ av några av Sveriges största mediehus och deras distributionsbolag, det gör att vi har en stark hållbar grund att bygga vidare på.

Vi har klimatsmarta leveranser

Genom vår grund i befintlig tidningsutdelning lägger vi till färre nya transporter för att leverera paket till mottagare. Att leverera paket under samma rutt som tidningen delas ut är essensen i vår verksamhet: klimatsmart och effektiv paketleverans. Majoriteten av våra leveranser körs på natten när det är mindre trafik, vi slipper på så vis köer och genererar  mindre utsläpp. Alla våra leveranstyper fungerar i synergi med varandra, samma fordon, personal och terminaler används. Vi koordinerar även olika leveranstyper under samma rutter, packar luftsmart och för vår hemleveranstjänst tar vi betalt utifrån volym för minimera antalet körningar och få plats med mer. Vi ser dessutom regelbundet över våra utsläppsnivåer och cirka 50 % av våra last-mile leveranser är fossilfria.

Vi värnar om det fria ordet

Vi finns tack vare mediehusen, de är våra ägare. Genom det är vi med och finansierar fri journalistik. Mediehusen är en stor del av vår verksamhet, och med utgångspunkt i deras arbete är vi med och står upp för rätten till det fria ordet. Vi tycker att det är enormt viktigt att alla ska ha tillgång till oberoende kvalitetsjournalistik som informerar om världens händelser.

Vi finns för människor

Vi formar oss i linje med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi har ett stort ansvar som arbetsgivare och vår tjänst skapar jobb över hela landet. Alla våra tidningsbud har kollektivavtal och för många av våra anställda är jobbet på Early Bird det första jobbet, eller det första jobbet i Sverige. För oss är det viktigt att erbjuda jobb med schyssta villkor och att kunna vara en bra väg in på arbetsmarknaden. Det skapar värde för medarbetaren, oss på Early Bird och samhället.

Vi finns över hela Sverige

Vi fokuserar både lokalt och nationellt och når därför brett, idag kan vi leverera till så gott som 100 % av Sverige. Det innebär att vi skapar möjligheter för företag att bedriva sin verksamhet och att befolkningen kan välja smidig och hållbar leverans hela vägen hem till dörren eller postlådan. Det innebär också att vi är med och skapar en hållbar infrastruktur för alla, inte bara i storstad utan också på glesbygden. Vi hjälper till med att knyta ihop Sverige.

Hållbar plan för vår verksamhet framåt – utifrån FNs globala mål

Vi har en bra grund i vårt hållbarhetsarbete, men vi är långt ifrån färdiga. Det här arbetet kommer att följa med oss och förändras under hela vår tid som transportverksamhet. Vi arbetar på att inom snar framtid kunna presentera en fullvärdig hållbarhetsredovisning med avstamp i Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, som formar vårt hållbarhetsarbete för idag och imorgon.

Vill du veta vad det innebär med fossilfria leveranser? 

Läs mer om branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen här.

Vår samarbetspartner i hållbarhetsarbetet

The Climate Action Agency hjälper oss att arbeta i linje med FNs globala hållbarhetsmål.